فایل های دسته بندی دهم تجربی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت جذب و انتقال مواد در گیاهان - فصل هفتم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جذب و انتقال مواد در گیاهان - فصل هفتم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 75 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت از یاخته تا گیاه - فصل ششم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت از یاخته تا گیاه - فصل ششم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 87 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق ب

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد - فصل پنجم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد - فصل پنجم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 70 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گردش مواد در بدن - فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گردش مواد در بدن - فصل چهارم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 100 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تبادلات گازی- فصل سوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 60 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت گوارش و جذب مواد- فصل دوم زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 120 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق ب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا - فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا - فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 60 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی - فصل سوم شیمی دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت آب ، آهنگ زندگی - فصل سوم شیمی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 70 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ردپای گازها در زندگی - فصل دوم شیمی دهم تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ردپای گازها در زندگی - فصل دوم شیمی دهم تجربی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 73 ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی