فایل های دسته بندی دوازدهم تجربی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی گفتار 3 فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 20 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انتخاب طبیعی و رفتار زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت انتخاب طبیعی و رفتار گفتار 2 فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 47 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اساس رفتار زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت اساس رفتار گفتار 1 فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 53 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از محیط ای

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربردهای زیست فناوری زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت کاربردهای زیست فناوری گفتار 3 فصل 7 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 35 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر ا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فناوری مهندسی پروتئین و بافت زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت فناوری مهندسی پروتئین و بافت گفتار 2 فصل 7 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 25 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگا

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زیست فناوری و مهندسی ژنتیک زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گفتار 1 فصل 7 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 29 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار گفتار 3 فصل 6 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 33 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت واکنش های فتوسنتزی زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت واکنش های فتوسنتزی گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 42 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر ***برای آگاهی بهتر از م

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فتوسنتز تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی زیست شناسی دوازدهم

عنوان: دانلود پاورپوینت فتوسنتز تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی گفتار 1 فصل 6 زیست شناسی پایه دوازدهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 30 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر *

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی